Avtale møte? Besøke trappestudio?

Avtale møte? Besøke trappestudio? Vi har trappestudio i Skien, Kristiansand og ved fabrikken på Vegårshei. Ring oss på tlf 37 16 98 00 eller se kontaktpersoner under.

Vegårshei Trappeverksted

Myra, 4985 Vegårshei. Tlf 37 16 98 00

Kontaktpersoner

Kurt Egil Bjorkjendal
Kurt Egil Bjorkjendal
Daglig leder Tlf. + 47 918 61 773 Kurtegil.bjorkjendal@trapperingen.no
Halvor Bjorkjendal
Halvor Bjorkjendal
Måltagning Tlf. + 47 906 30 502/ 37 16 98 00 Halvor.bjorkjendal@trapperingen.no
Kari Anne Bjørkholt
Kari Anne Bjørkholt
Selger Tlf. + 47 415 16 075 karianne.bjorkholt@trapperingen.no
Torstein Tarraldsen
Torstein Tarraldsen
Selger Tlf. + 47 908 33 297 Torstein.tarraldsen@trapperingen.no
Kenneth Bjorkjendal
Kenneth Bjorkjendal
Montering/serviceansvarlig Tlf. + 47 976 29 432 Kenneth.bjorkjendal@trapperingen.no
Morten Rugnes
Selger Tlf. + 47 97 74 77 09 morten.rugnes@trapperingen.no